https://www.joyasushi.co.il/

התפריט

לקוחות יקרים
מוצרינו עלולים להכיל, וחלקם אף מכילים אלרגניים שונים וחלבון מן הצומח.
המוצרים לא מיוצרים בסביבת נטולת חומרים אלרגניים ולכן האזהרה מתייחסת לכל מוצרינו
המטבח מכיל מוצרי גלוטן וכל מנה עלולה להכיל שאריות גלוטן.

ראשונות

מגשי מסיבה